Анализи Новини

Зелени НПО-та с нов опит да блокират строителството на магистрали, искат наказателни процедури от Брюксел

13.11.2023 14:06
Зелени НПО-та с нов опит да блокират строителството на магистрали, искат наказателни процедури от Брюксел

По жалби на български зелени неправителствени организации, в момента са в ход 18 наказателни процедури срещу България, съобщава Еко Новини. 

От тях особено интересни и показателни за желанието на еколозите да притискат държавата и да налагат рекет са три.Те са предизвикани от еколозите, на които законодателно, чрез изменения в Закона за устройство на територията(ЗУТ), бяха отрязани възможностите безкрайно да обжалват общите устройствени планове на общините (ОУП), подробните устройствен планове(ПУП) и строителните разрешителни за всякакви обекти - от магистрали до къщи и апартаменти.

Три от жалбите на зелените, по които има образувани наказателни процедури, са именно заради невъзможността им да обжалват безкрайно гореспоменатите планове и разрешителни. 

Зелените са недоволни и от възможността, която има Министерство на околната среда и водите, за особено важни обекти от национално значение, да допуска предварително изпълнение на Оценката за въздействие върху околната среда(ОВОС).

В настоящия закон за опазване на околната среда, съвсем резонно, съгласно Орхуската конвенция, се дава право на зелени НПО да могат да обжалват ПУП и ОУП, но само в частта за екологичните им оценки и ОВОС. Законът не допуска еколозите да обжалват ПУП и ОУП в тяхната цялост. Това е приложено от законодателя, защото години наред неправителствени организации злоупотребяваха с правата, които имаха - чрез жалби блокираха и саботираха важни инфраструктурни проекти.

По този казус има и Решение от 2020г. на Конституционния съд. Поводът за произнасянето бе питане от Върховния административен съд до КС по подобен случай. В решението си КС, за да прекрати порочната практиката на неправителствените организации, раздели дефинитивно  -засегнати от заинтересовани страни. Съдът допусна ОУП и ПУП да могат да се обжалват само от засегнати страни. Тоест само от собствениците на имоти, пряко потърпевши от предвижданията в съответния план. Докато така наречените заинтересовани страни, каквито са НПО-та, не се допуска да обжалват ОУП и ПУП.

Тези законодателни промени и Решението на КС, които ограничават екорекета са причината за недоволството на зелените .Затова те са подали жалбите за възбуждане на трите наказателни дела срещу България.

Докато Борислав Сандов и Тома Белев управляваха Министерство на екологията, за да угодят на зеления неправителствен сектор, прокараха законодателни промени, които върнаха двуинстанционното обжалване на ОВОС за обектите от национално значение и тези свързани със сигурноста.

Така че от 1 юли 2024г., когато законовото изменение влиза в сила, еколозите отново ще могат да блокират за неопределено време всички държавни инфраструктурни обекти като магистрали, пътища, тунели, ЖП линии, ремонт и строителство на мостове и проекти от енергетиката.

От 2017г. тези техни възможности бяха ограничени, защото Законът за опазване на околната среда предвижда по жалбите на НПО, съдът да се произнася на една инстанция със срок до 6 месеца.

Всичките 18 наказателни процедури в областта на екологията, които се водят срещу България, са по жалби на зелените от коалицията „За да остане природа в България“. Те целят злепоставяне на страната пред европейските институции и налагане на финансови санкции. Това е прийом, който еколозите използват, за да рекетират администрацията непрекъснато да им възлага обществени поръчки.

Когато не им се угажда, зелените подават жалби и искат санкции.

Ако държавата бъде осъдена дори само по някоя от тях, ще се плащат десетки милиони евро глоби. Това със сигурност ще се случи, защото от Европейската комисия, под натиска на зелените, налагат екологични изисквания към България, които няма как да бъдат изпълнени. Това е често практикуван механизъм за притискане, особено на страните от Източна Европа. Типичен пример в това отношение е затварянето на ТЕЦ-овете.

Пример от близкото минало е ликвидирането на 4-те реактора в АЕЦ Козлодуй. Това решение  отново бе наложено заради зелени екологични изисквания към България. Загубите за страната ни от закриването на четирите реактора се изчисляват на десетки милиарди евро. Фактът, че решението е било тотално сбъркано и грешно се доказва от факта, че миналата година, ядрената енергия бе обявена от Европейската комисия за зелена. Никой обаче не може да поправи това и компенсира вредите нанесени на страната.