Анализи Новини

Две десетилетия зелените блокират магистрали и инфраструктурни проекти с лъжи

28.11.2023 14:35
Две десетилетия зелените блокират магистрали и инфраструктурни проекти с лъжи

Повече от 15 години еколози непрестанно твърдят, облъчвайки общество, медии и институции, че Европейската комисия и Бернската конвенция абсолютно забраняват човешката дейност в зоните от Натура, пише Еко Новини.

Според тях такова е изискването на Европейската комисия и Конвенцията за опазване на дивата европейска флора, фауна и местообитания(Бернската конвенция) - през тези територии не можело да минават магистрали, да се прокопават тунели, да пашуват селскостопански животни , да се засаждат на овошки, да се строи, да се правят писти лифтове и какво ли не още. Примерите са безброй.

Истината обаче е друга

Истината е много далеч от това, което твърдят зелените. Дори нещо повече. Нито една от тезите на еколозите за Натура не е вярна.

Каква е истината?

Според Европейската комисия Натура 2000 не е система от стриктни природни резервати, в които човешките дейности са забранени. Нейните цели не са да не се допуска икономическа дейност а по-скоро  да се определят параметрите, по които тя може да се осъществи, същевременно запазвайки биологичното разнообразие на Европа. За тази цел Директива 92 (43) на ЕС определя критериите, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, за да бъдат изпълнявани в зони от Натура.

Сред тях са извършването на екологични оценки, оценки за въздействие върху околната среда и оценки за съвместимост със зоните по Натура.

Такива планове и проекти се ободряват след като се прецени, че няма значително да увредят природата. Дори и да засегнат околната среда, те могат да се допуснат, ако се извършат адекватни компенсаторни мерки. Тоест ако е  отсечено едно дърво, трябва да се засадят три, или да се преместят някои ценни растителни и животински видове.

Същевременно Европейските изисквания и тези на Директива 92/43 допускат възможността, ако тези обекти и дейности са от особено важен обществен интерес, и дори да увредят природата, те да се разрешат. Такива са свързаните с безопасността и здравето на хората, като магистрали, мостове, тунели. Обектите с национално значение - от  енергетиката и националната сигурност. Разбира се и в тези случаи се изискват компенсаторни дейности.

Какви са изискванията на Бернската конвенция?

Подобно на Натура, и Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и местообитания, известна като Бернската конвенция, не поставя абсолютни забрани за човешка дейност и икономическо развитие.

През 1979 година европейските страни подписват споразумение за опазване на дивата флора и фауна на целият континент. То включва осигуряване на защита на застрашени растителни и животински видове и местообитания. Документът забранява всички форми на залавяне, задържане и убиване на видовете, определени за опазване. Умишленото обезпокояване на дивата фауна особено в периоди на размножаване, отглеждане на малки и зимуване. Не допуска притежаване или търговия с тези животни, живи или мъртви. Забранява се още  умишленото бране, събиране, отрязване или изкореняване на ценни растения, обект на опазване. Тоест предвиждат се нормални мерки и действия за съхранение на природата.

Същевременно Конвенцията допуска следните изключения от горното:

1.За предотвратяване на сериозни щети по културите, добитъка, горите, риболовните райони, водите и други форми на собственост.

2.В интерес на общественото здраве и безопасност.

3.За разрешаване при строго контролирани условия, залавянето и задържане на определени диви животни.

Такива изключения се прилагат при мечките, които поради забраната за ловуване, на много места в страната, особено в Рило-Родопската област, имат свръх популация. Някои от тези животни трябва да се отстрелят, защото са заплаха за хора и добитък. По подобен пример изключение би трябвало и да е дострояването на АМ Струма, на чиято отсечка през Кресненското дефиле, за последните 15 години, са загинали 74 души, а тежко ранените са над 400, което очевидно застрашава общественото здраве и безопасност.  

Европейската комисия и Бернската конвенция допускат икономическа дейност на цялата територия на страната, при спазване на определени заложени общоевропейски изисквания и норми. Това не са забрани, а система от правила.

Тази истина обаче не е удобна на зелените и през последните години те си изфабрикуваха своя. Те агресивно налагат неверните и фалшиви твърдения, че забраните идват от Европейските институции, което категорично не е вярно.

Проблемът идва от факта, че държавните институции се поддават на натиска на зелените и противно на европейските правила, налагат тежки екологични рестрикции и забрани. Тези действия на администрацията влияят катастрофално на инвестициите в структуро-определящи сектори от икономиката. Те са една от причините за демографския срив и обедняване на населението, поради неравномерното развитие на отделните региони. Щетите се измерват с милиарди.

Поради грешното тълкуване на европейските изисквания и българското законодателство са блокирани изграждането на тунела под Шипка, довършването на АМ Струма, магистралите Хемус и Черно море, Велико Търново-Маказа. Замразен е проектът за тунела Петрохан. Разширението на ПАВЕЦ Чаира. Целият зимен туризъм е жертва на тази политика.

Добрата новина е, че постепенно институциите, дори и Министерство на околната среда и водите, се отърсват от влиянието на зелените и започват да прилагат законите така, както са написани в полза на обществото и хората.