Новини Пътна обстановка

АПИ избра строителите на дублиращите трасета на Тракия и Хемус

29.11.2023 10:23
АПИ избра строителите на дублиращите трасета на Тракия и Хемус

Агенция „Пътна инфраструктура“ избра фирмите, които ще извършват основния ремонт на дублиращите трасета на магистралите „Тракия“ и „Хемус“. Дейностите ще се извършват от строителните компании „ГБС – Инфраструктурно строителство“ и „Джи Пи Груп“. Те ще продължат около две години и ще струват общо 139.6 млн. лв. без ДДС, пише economic.bg

Припомняме, че процедурата бе стартирана в началото на месец май тази година. Прогнозната ѝ стойност бе над 123.3 млн. лв. без ДДС, но в документацията бе записано изрично, че ценовите предложения на участниците могат да надвишават индикативната сума. Така поръчката се е оскъпила с около 16.3 млн. лв.

Търгът бе разделен на две обособени позиции. Едната бе за основния ремонт на близо 23 км от първокласния път I-1 София – Ботевград, явяващ се дублиращо трасе на „Хемус“. Другата е за ремонта на 58.5 км от първокласния път I-8 София – Пловдив, който пък е дублиращ на „Тракия“.

Ценовите оферти на участниците бяха отворени в края на октомври и тогава стана ясно, че от 13 компании са отстранени 8. По това време протоколите от Комисията не бяха публикувани в Регистъра за обществени поръчки. Сега обаче от тях става ясно, че останалите участници са отстранени заради пропуски в техническите оферти.

Дублиращото трасе на „Тракия“

По тази позиция заложената стойност на ремонта бе над 88.5 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 720 дни, или около две години. Оферти подадоха 13 участника, но само 5 продължиха напред:

  • ДЗЗД „Пътна Инфраструктура 2023", с участници „Нивел Строй“, „Актив Билдинг Инк“ и „Луксор Инвест Груп“ - цена от 98.8 млн. лв. без ДДС;
  • „Джи Пи Груп" – почти 103 млн. лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Път I-8 София-Пловдив", с участник ГБС – малко над 103.5 млн. лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Пътища – 2023", с участници „Орс – Инфраструктура“, „Пейком България“ и „Пътно Поддържане-Сливен“  - над 113.8 млн. лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „ПСТ I-8“, с участници „ПСТ Груп“ и „Новако Строй“ - цена над 124.2 млн. лв. без ДДС.

Въпреки че по финансов показател консорциумът с най-ниска предложена цена е получил 100 точки, то при комплексната оценка, когато вече се включва и техническия показател, нещата се променят. Така на първо място е класирана „Джи Пи Груп“ с комплексна оценка от 97.56 точки. Компанията ще работи с подизпълнител „Пътпроект“ ЕООД с 1% дял от поръчката за изготвяне на технически проект и авторски надзор.

Победителят ще ремонтира 58.5 км от първокласния път I-8 София – Пловдив. Така на практика километър ще струва малко над 1.7 млн. лв. без ДДС. В обхвата на обекта има 13 бр. големи съоръжения, от които 12 мостове и един надлез над ж.п. линия София Пловдив.

Дублиращото трасе на „Хемус“

Заложената стойност в търга за ремонта бе над 34.7 млн. лв. без ДДС, като срокът за изпълнение е 570 дни или година и половина. Тук оферти подадоха 12 участника, като само 4 продължиха напред:

  • ДЗЗД „Път I-1 гара Яна", с участници „ГБС -  Инфраструктурно строителство“ и „Пътинженеринг - М“ – цена малко над 36.6 млн. лв. без ДДС;
  • „ПСТ Груп" – малко над 40.2 млн. лв. без ДДС;
  • „Витез Проспект" – малко над 42.1 млн. лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „Пътища – 2023“, с участници „Орс – Инфраструктура“, „Пейком България“ и „Пътно Поддържане-Сливен“ - цена от над 43.9 млн. лв. без ДДС.

Тук победител е ДЗЗД „Път I-1 гара Яна", с участници „ГБС -  Инфраструктурно строителство“ и „Пътинженеринг - М“, които са предложили най-ниска цена за изпълнение на дейностите. Те получават комплексна оценка от 100 точки. Консорциумът ще работи с подизпълнители за проектиране „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД с дял от 0.1% и „Пътпроект 2000“ ООД с 1.5% дял от поръчката.

Избраният консорциум ще ремонтира 23 км от първокласния път I-1 София – Ботевград. Така дейностите ще струват малко над 1.5 млн. лв. без ДДС. Предвидено е да бъдат рехабилитирани 7 големи мостови съоръжения, както и два надлеза.