Новини Пътна обстановка

30 оферти за изработването на идеен проект за участъка Монтана - Враца и удвояването на обхода на гр. Враца

24.01.2024 15:12
30 оферти за изработването на идеен проект за участъка Монтана - Враца и удвояването на обхода на гр. Враца

30 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план на път I-1 в участъка Монтана – Враца и за удвояване на обходния път на гр. Враца. Обществената поръчка е в две обособени позиции.

В първата обособена позиция е изработването на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за път І-1 Монтана – Враца, с приблизителна дължина 29 км.

Отворените 10 предложения са на:

„ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД - 923 000 лв. без ДДС;
„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД - 755 200 лв. без ДДС;
„ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 777 350 лв. без ДДС;
ДЗЗД „ТРАФИК ХОЛДИНГ ВАРНА“, с участници: „ДеНиДи“ ЕООД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 785 416 лв. без ДДС;
„РУТЕКС“ ООД - 737 200 лв. без ДДС;
„СТРОЙНОРМ“ ЕООД - 777 777 лв. без ДДС;
ДЗЗД „Път III-592“, в което са: „ВИА ПЛАН“ ЕООД и „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД - 781 000 лв. без ДДС;
„ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД - 825 000 лв. без ДДС;
„ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД - 860 000 лв. без ДДС;
„ТРАНСГЕО“ ООД - 730 000 лв. без ДДС.

Целта е с модернизацията на трасето и изграждането на нов, по-широк път да се повиши безопасността на движение, да се намали броят на произшествията, да се увеличи скоростта на движение, да се ограничат  задръстванията и замърсяването на околната среда. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни.

Втората обособена позиция е за изготвянето на идеен проект за удвояване на обходния път на гр. Враца, с приблизителна дължина 15 км. Целта на проекта е проучване на възможните технически решения за изграждане на второ пътно платно, чрез максимално използване на съществуващия път. Срокът за изпълнение на поръчката за проектиране е 150 календарни дни.

Отворените 20 предложения са на:

„ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ“ ЕООД - 681 000 лв. без ДДС;
„ЪРБАН ГРУП“ ЕООД - 615 000 лв. без ДДС;
Обединение „ИКюИнфра“, в което влизат: „ИКЮИ КОНТРОЛ“ ООД и „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД - 530 040 лв. без ДДС;
„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 558 000 лв. без ДДС;
„Ей Джей Консулт“ ЕООД - 591 500 лв. без ДДС;
„ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД - 638 000 лв. без ДДС;
„КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС“ ЕООД - 499 500 лв. без ДДС;
„ТРАНСКОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ“ ООД - 600 000 лв. без ДДС;
„ВИА-ПЛАН“ ЕООД - 599 000 лв. без ДДС;
„КОНТРОЛС“ ООД - 680 500 лв. без ДДС;
Физическо лице - Апостол Минчев - 599 000 лв. без ДДС;
„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД - 620 000 лв. без ДДС;
„Еко Строй 2019“ ДЗЗД, с участници „ЕВРО ЕКО БИЛД“ ЕООД и „Строй Индъстри Груп“ ЕООД - 747 000 лв. без ДДС;
„ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД - 635 000 лв. без ДДС;
„ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД - 615 000 лв. без ДДС;
ДЗЗД „РОЛ-СПН ПРОДЖЕКТ”, в което са: „СПН КОНСТРУКШЪН“ ООД и „РОЛПЛЮС“ ООД -  777 300 лв. без ДДС;
ДЗЗД „Обход Враца 21“, с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ – ГРУПА“ ЕАД и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД - 657 200 лв. без ДДС;
„ГЕОПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - 769 000 лв. без ДДС;
„ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД - 995 000 лв. без ДДС;
„ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД - 501 000 лв. без ДДС.