Новини Пътна обстановка

Лъч надежда за околовръстния път на Пловдив

29.01.2024 08:44
Лъч надежда за околовръстния път на Пловдив

По инициатива на Областния управител Илия Зюмбилев на 25 януари 2024 г. се проведе междуинституционална среща с всички страни, имащи отношение към изграждането на околовръстния път на град Пловдив. Срещата се състоя в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура" в София, като своеобразен домакин беше заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов.

"Пловдив е горещ район, които концентрира големи инвестиции и интереси, затова в тази среща трябва да бъдат намерени решения за проблемите преди изграждането на околовръстния път“, каза зам.-министър Найденов.

В срещата се проведе дискусия по отношение на четири участъка от околовръстния път.

Относно готовия проект за ново трасе (югоизточно от града) по направлението на път II-56 – от пътен възел "Скобелева майка“ на север до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе на юг, заместник-министър Найденов предложи да се продължи съвместната работа на експертите от АПИ и НКЖИ за решаване на проблемите.

Бяха разгледани и проектите, касаещи удвояване на съществуващия (югозападен) околовръстен път на гр. Пловдив, разделено на три обособени позиции. Обособена позиция № 1 включва участъци от републиканските пътища III-805 и II-86 – приблизително от кръстовището при "Джъмбо“ на север до края на моста над р. Марица на юг, включително и пътен възел при Пазарджишко шосе. Обособена позиция № 2 представлява участъкът от път III-805 от пътен възел "Царацово“ при Голямоконарско шосе на север до кръстовището при "Джъмбо“ на юг. Обособена позиция № 3 обхваща най-дългия участък за удвояване (14 км от път II-86 южно от гр. Пловдив) – след края на моста над р. Марица до изграденото кръгово кръстовище с Асеновградско шосе, веднага след ж.п. линия на КЦМ АД. Обърнато бе внимание и на постъпилите в Агенция "Пътна инфраструктура" възражения и обструкции от заинтересовани собственици, чиито имоти се засягат от трасето на бъдещия околовръстен път.

За всеки от трите проекта ЕТИС при АПИ е приел решенията в план, което представлява първи междинен етап от изпълнението на трите договора и с което ситуационните решения за удвояване на трасето са фиксирани.

Предстои провеждане на законоустановените екологични процедури пред компетентните органи по околна среда МОСВ и РИОСВ Пловдив, за трите обособени позиции, след приключването на които ще се изработят следващите фази на проектиране – същинските технически проекти и парцеларни планове.

Парцеларните планове, по които ще се извършва отчуждаването на засегнатите частни имоти, подлежат на одобряване от министъра на регионалното развитие и благоустройство.

"Повече от 20 години държавата и Община Пловдив се опитват да решат проблема с Околовръстното шосе, но благодарение на нашите съвместни усилия темповете ще бъдат ускорени“, коментира Зюмбилев.

В работната среща взеха участие кметът на Пловдив Костадин Димитров, председателят на УС на АПИ инж. Ясен Йорданов, представители на МРРБ, АПИ, Областна администрация-Пловдив, ДП НКЖИ и проектанти. Следващата среща е планирана в края на февруари.